Cyberflashing อาจกลายเป็นอดีตบน Instagram

คุณลักษณะนี้จะเป็นทางเลือก Cyberflashing แนวปฏิบัติในการส่งภาพเปลือยที่ไม่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไปยังผู้คนผ่านแอปโซเชียลมีเดียหรือด้วยวิธีการอื่น ถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษถึงจำคุกในบางประเทศ รวมถึงสกอตแลนด์สิงคโปร์และเร็วๆ นี้ในอังกฤษและเวลส์ ตอนนี้ดูเหมือนว่า Meta บริษัทแม่ของ Instagram ก็เริ่มจริงจังกับเรื่องนี้เช่นกัน นักพัฒนา Alessandro Paluzzi สังเกตเห็นว่า Instagram กำลังทำงานกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า“การป้องกันการเปลือยกาย” คำอธิบายของฟีเจอร์ระบุว่าสามารถ “ตรวจจับและปกปิดภาพเปลือยได้อย่างปลอดภัย”...